Han var mitt norr, mitt söder, mitt väst och öst,

min arbetsvecka och
min söndagströst,
min dag, min afton, mitt tal, min sång;
jag visste inte att kärleken skulle ta slut en gång.

Stjärnorna behövs inte; blås ut varenda en.
Montera ner molnen och ta isär solen sen,
sopa ren skogen och töm haven på deras innehåll;

ty från och med nu
spelar ingenting mer någon roll.

Wystan Hugh Auden,
1907-1973