Blog Image

Anettes Omvårdnad

Livet, omvårdnaden och tankarna

Att vara mitt i livet och aldrig bli färdig


Omvårdnaden är mitt specialområde finns alltid mer att lära


Tankarna om hur allt ska vara, upplevas och göras de förändras ständigt

Tänk om julen stannar

Livet Posted on Mon, February 11, 2013 15:41:42

Solen skiner och bara några minusgrader. Helt
underbart att vara ute några timmar om det än är enbart för att skotta snö! Idag,
igår och som alltid är det mycket runt omkring mig. Jobbet tar naturligtvis stor
del av livet precis som det ska. Att få vara nära andra som tycker att jag kan
ge dem något de saknat och lindra deras lidande är något väldigt sort och jag känner
mig ödmjuk.

Att ta en magisterexamen är inte helt lätt som om
någon trodde det…..tid finns inte till allt man vill göra men det gäller att
prioritera och göra upp mål och det är väll jag bra på! Det finns faktiskt
resurser runt om mig som jag kan bolla med tankar om och om utförande då det
har gällt alla inlämningsuppgifter, tillgångar finns som jag inte väntat skulle
vara det.

Jag har faktiskt inte helt och hållet plockat bort
julen än, bara fuskat bort den så ingen ska märka det! Men vad gör det om hundra
år. Det är ju jul snart igen kanske får det vara kvar….Vad är värdighet?

omvårdnaden Posted on Mon, February 11, 2013 15:29:37

Värdighet är definierat som självaktning eller
stolthet. Ordet är dock inte absolut avgränsat. Det är dessutom relativt –
värdighet mot sig själv så kallad egoistisk värdighet är raka motsatsen till
värdighet gentemot andra kallad altruistisk värdighet. Värdighet i allmänhet,
om inget annat anges, refererar dock främst till altruistisk värdighet, då det
oftast handlar om en person relativt sin omgivning. En person är
alltid värdefull gentemot sig själv. Värdighet är att få
leva självalt ända fram till döden. Värdighet är att få behålla sin identitet,
sin historia, sina levnadsvanor så länge som möjligt. Det kan också inrymma social
samvaro med likasinnade, frisk luft, mat vilken vederbörande tycker om, att
kunna påverka sitt liv betraktar säkert de flesta som grundläggande värden. Att
inte bli försvagad och passiverad utan stärkt när ens egen kraft tryter anses
också vara viktigt. Likaså att bli stärkt när det gäller identitet,
självständighet, funktion, och hälsa och inte bli betraktad som en del i ett
kollektiv, där alla betraktas och behandlas lika.

Människovärdet handlar
om en grundläggande värdighet som alla personer har på grund av att de är
människor. Den kan ej förloras utan är konstant i människans liv. Eftersom det
inte finns någon gradering av denna typ av värdighet medför det att alla
människor är jämlika i avseende till värdigheten. När det gäller de mänskliga
rättigheterna måste därför alla människor behandlas med samma respekt utifrån
detta. Mot bakgrund av allas lika människovärde får ingen människa
behandlas med mindre respekt än någon annan vad avser dessa basala rättigheter.
Detta gäller oavsett ras, kön och ålder.Låt patienten själv välja

omvårdnaden Posted on Mon, February 11, 2013 15:24:53

Om
patienten själv fick välja skulle han vända sig till de
sjuksköterskor och söka den typ av hjälp som de
på grund av disciplinära och erfarenhetsmässiga kunskap kunde ge. Man kan då säga att då patienten har möjlighet så väljer
denna att vända sig till den sjuksköterska som har mest kunskap om det som
patienten lider av. Om vi tittar på omvårdnad som den vore att ge
människan större välmående alltså det som går utöver hälsa så blir hälsan en resurs för
människors livskvalitet. Om vi acceptera
detta som begrepp lämnar vi som specialistsjuksköterskor till patienten att se sina mål som
utökad livskvalitet redan då de söker vård. Viktigt är att då förstå att med
ökat välmående (ökad livskvalitet) som mål för omvårdnad
ger ökat utrymme för den typ av vård som utförs i vidare bemärkelse till individer, familjer och samhällen. Patienten ser då till omvårdnadskompetens (och experter) på grund av den kunskapsbas som sjuksköterskan
arbetar mot ger också förväntningar om att sjuksköterskan hjälper dem att röra sig mot sina mål på
det mest ändamålsenliga och
effektiva sättet.

Förmågan att skapa en analys som ger ett
förändrat synsätt på de äldre i deras vardag, i praktik och etisk vinkel,
kräver expertkunskap och kan då skapa nya möjligheter. Följaktligen kräver en
aktiv reflektion åtgärder för att dessa kan karaktäriseras som allmänna. Flera
allmänna åtgärder innebär val om att veta när ett visst val är bäst och denna
praktiska visdom som kännetecknar avancerat vetande utvecklas med ökad kunskap.
Problemlösning och kritiskt tänkande inom den avancerade praktiken jämfört med
sakkunnig praxis kräver en större tillgång till både teoretiska kunskaper och
kunskaper om hur den utvecklas med och till en större kunskap. Med kunskaper om
den äldres behov som gör mig till specialist kan jag förhoppningsvis hjälpa den
äldre patienten att själv formulera sina mål och jag kan lotsa denne genom alla
åtgärder som leder till målet som också det ger ökad livskvalitet vilket också
uttrycks i mitt åliggande och enligt min värdegrund.Vi kommer alla att bli äldre!!

omvårdnaden Posted on Mon, February 11, 2013 15:13:29

Patienter vänder sig till sjuksköterskor och söker den typ av hjälp som de på grund av disciplinära och erfarenhetsmässiga kunskap kan ge. Man kan då säga att då patienten har möjlighet så väljer denna att vändas sig till den sjuksköterska som har mest kunskap om det som patienten lider av. Om vi tittar på omvårdnad som den vore att ge människan större välmående alltså det som går utöver hälsa så blir hälsan en resurs för människors livskvalitet. Om vi acceptera detta som begrepp lämnar vi som specialistsjuksköterskor till patient att se sina mål som utökad livskvalitet redan då de söker vård. Viktigt är att då förstå att med ökat välmående (ökad livskvalitet) som mål för omvårdnad ger ökat utrymme för den typ av vård som utförs i vidare bemärkelse till individer, familjer och samhällen. Patienten ser då till omvårdnadskompetens (och experter) på grund av den kunskapsbas som sjuksköterskan arbetar mot ger också förväntningar om att sjuksköterskan hjälper dem att röra sig mot sina mål på det mest ändamålsenliga och effektiva sättet

Fortfarande, trots att det är 2012, så kan man i detta samhälle klart se olika prioritetsgrupper och hierarki och i ordning. Här kommer äldre långt ner på skalan och det gäller i alla sammanhang, inte minst i vårdkedjan. Alla säger att de har ett holistiskt tänkande och tänker utefter grundläggande etiska aspekter, allas lika värde. Men det kan vi inte säga då det gäller vården av äldre. Vi ser på alla geriatriska specialiteter och vårdplatser som fanns förr, där har det till och med minskat väsentligt. Är någon gammal och dessutom sjuk blir det värre, multisjuk ja då är man illa ute. Är du äldre och är dement så kan du kanske få ett bra äldreboende med demensavdelning och där är det möjligt att det finns omsorgspersonal som har erfarenhet och lite vidareutbildning. Men om den äldre är dement och har något psykiatrisk diagnos då finns vederbörande inte ens och i vårdkedjan existerar vederbörande absolut inte vilket innebär att de ingen hjälp får. Naturligtvis vet jag att jag generaliserar och att det finns välsignade möjligheter ibland och på vissa platser, men i det stora hela tycker jag att det ser ut så här.

Förmågan att skapa en sådan analys som ger ett förändrat synsätt på de äldre i deras vardag, i praktik och etisk vinkel, kräver expertkunskap och kan då skapa nya möjligheter. Således kräver en aktiv reflektion som ger åtgärder dessa kan karaktäriseras som allmänt bruk. Allmänt bruk innebär val om att veta när ett visst val är bäst och denna praktiska visdom som kännetecknar avancerat vetande utvecklas med ökad kunskap. Problemlösning och kritiskt tänkande inom den avancerade praktiken jämfört med sakkunnig praxis kräver en större tillgång till både teoretiska kunskaper och kunskaper om den utvecklas med och till en större kunskap. Med kunskaper om den äldres behov som gör mig till specialist kan jag förhoppningsvis hjälpa den äldre patienten att själv formulera sina mål och jag kan lotsa denne genom alla åtgärder som leder till målet som också det ger ökad livskvalitet.