Blog Image

Anettes Omvårdnad

Livet, omvårdnaden och tankarna

Att vara mitt i livet och aldrig bli färdig


Omvårdnaden är mitt specialområde finns alltid mer att lära


Tankarna om hur allt ska vara, upplevas och göras de förändras ständigt

Att vara med sig själv

Livet Posted on Fri, January 20, 2012 11:28:58

Ensam
är stark, visst, och det är skönt att vara själv ibland, men saknar ändå min
Christer då han är ute på resor vilket han är regelbundet. Jag får en väldig
massa gjort, sant, är oftast mycket produktiv då jag är själv. Kanske en del av
nyckeln till att det går att jobba och plugga samtidigt. Har bara nu på
förmiddagen fått nästan en hel uppsats skriven! Han kommer hem i kväll och då
ska vi ha en god middag gjord i Acti Fray sade han!! Vi får väll se, får väll
se…. Men nu en tur i de nya löparskorna!

Det
är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som
översvämningar, om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare
att vara två.// Nalle Puh, AA MilneDet finns ingen magisk mening att ge den som är i sorg

omvårdnaden Posted on Fri, January 20, 2012 11:12:46

Ännu
en dag i Göteborg är till ända, en underbar resa och det gav många goda tankar
och resulterar i letande i mitt inre.

Hur
vårdar vi själen i livets slut?

Tala
om hur det varit och hur det kommer att bli, syftet med samtalet är att bidra
till att patienten orkar leva den tid som är kvar och inte att ta ut döden
innan den kommer.

I mötet
måsta jag tänka på att vi möts som människor och att vi bara med olika kontext, föreställningar och
bakgrund då kan också mötet resultera i en relation.Ibland
kan det mycket stora ske från det mycket lilla, ta till vara på ögonblicket och
försök att inte se efter de stora lösningarna.

Lyssna,
samtalet kan ske om livet då kanske man också orkar tala om det som kommer. I mötet
kan du heller inte mäta vad som andligt och inte andligt, är inte allt det? Sorgen
kan heller inte mätas i storlek, vems är störst?

Det
finns ingen magisk mening att ge den som är i sorg eller nöd att bara våga vara
nära är det som är störst. En
läkare sa att sjuksköterskans uppgift i sorgearbetet och mötet med de i nöd är
att vara och våga vara nära och följa med patienten ner i helvetet stanna där
med patientens goda i sitt sinne och sedan följa med upp igen……

Den professionella hjälparens inre
kompetens såsom kunskap, empati, självreflektion och självdisciplin, är viktigt
i det professionella samtalet. Hjälparen måste även förmedla vissa
förhållningssätt till den hjälpsökande. För att inge trygghet krävs att
relationen är baserad på respekt för den hjälpsökande. Om man har dessa egenskaper och kompetenser anser vi att det stärker
den professionella hållningen. Man blir tryggare i sin yrkesroll. Valet av verbal och ickeverbal kommunikation,
samt kombinationen av de båda är avgörande för utgången av ett mellanmänskligt
möte. Vi bör vara observanta på både
på vad vi själva signalerar men även vad patienten signalerar med ord eller
kroppsspråk. Det är inte alltid dessa stämmer överens. Socialstyrelsen säger att det är viktigt att
man som vårdare i mötet med människor som har andra synsätt än personalen är
flexibel och är mycket tydlig i kontakten, d v s lyhörd, visar respekt och är ödmjuk. Detta bör gälla alla patientmöten, då vi
aldrig kan veta vilka värderingar och synsätt som finns hos patienten och i
familjen.