Pingvinerna är en fågelgrupp som hör hemma på södra halvklotet. På
land kan de verka komiska och rör sig där ovigt med vaggande gång. Kanske är
det just därför jag gillar dem så mycket för att de faktisk ser så hjälplösa ut.
Deras rätta element är havet och där simmar och dyker de med stor skicklighet
med hjälp av sina fenliknande vingar. Pingvinernas häckningsmiljö varierar från
nakna lavastränder på öar i ekvatorialtrakterna till subtropiska sandstränder,
tempererade skogar, subantarktiska gräsmarker och antarktisk havsis.

Pingvinerna
är nog de mest specialiserade fåglarna till havs. De är helt anpassade till ett
liv i Antarktis (Sydpolen) kalla klimat, även om man också hittar dem på
varmare breddgrader som till exempel Galapagosöarna och Peru.

När jag
tittar på pingviner blir jag glad de är så strävsamma och målmedvetna.

Källa: Svenska
Djursskyddsföreningen