Blog Image

Anettes Omvårdnad

Livet, omvårdnaden och tankarna

Att vara mitt i livet och aldrig bli färdig


Omvårdnaden är mitt specialområde finns alltid mer att lära


Tankarna om hur allt ska vara, upplevas och göras de förändras ständigt

Förställningar

Tankarna Posted on Sat, January 07, 2012 14:10:12

Ja,
pluggande ja, läser faktiskt också Familjefokuserad omvårdnad på arbetstid,
håller just nu på med “Föreställningar” och det är lite förlösande
för tankarna.

Försöker
alltid jobba med mig själv, alltså med Anette, och tankar som hindrar och
tankar som är konstruktiva och för mig framåt. Upptäckte att detta om
förställningar nog är hela grunden till tankesystemet, i varje fall mitt.

I
föreställnings/tankevärlden bearbetar vi våra
upplevelser i relationsvärlden – den verklighet där vi möter och kommunicerar
med andra. En del information och upplevelser filtreras bort, annan förstärks.
En del föreställningar har vårt medvetande helt enkelt hittat på.

Morgondagens
värderingar formas av vår livsmiljö i vid mening och av de kunskaper och
färdigheter vi förfogar över. Men de påverkas också under vår uppväxt av
relationerna i familjen, vännerna, naturupplevelser och arbetserfarenheter,
samt genom den verklighet vi upplever genom tv-rutan och mediavärlden.
Omedvetet eller medvetet kan vi välja den verklighet vi vill ta till oss.

Det är i relationsvärlden vi
lever, arbetar och kommunicerar med andra. I detta som vi vanligen kallar verkligheten får vi våra erfarenheter
och upplevelser.

Värderingsvärldenspeglar
tillvarons normativa sida. I den här världen handlar det om värderingar,
preferenser, attityder, moral och etik, samt våra uppfattningar om mål och
medel.
Mycket ligger på ett djupt omedvetet plan. Endast genom att reflektera över
våra handlingar kan vi bli medvetna om de normer som styr oss och förändra vårt
beteende.

Det är med tankens kraft som många förändringar görs, kan jag tänka
förändringen så kan jag sedan göra den och det är tanken som gör det
förlösande!Palliativ vård

omvårdnaden Posted on Sat, January 07, 2012 13:47:47

Läser specialiskurser i Palliativ vård, just nu pågår en kurs på halvtid, distans, från Universitetet i Göteborg, åker dit en gång i månaden för föreläsningar, seminarier och redovisningar. Har gjort detta i ett år nu så jag kan vägen. Men klara mig absolut inte utan GPS! Jag är handikappad, helt utan lokalsinne tror jag! Åker kl fyra på morgonen och är tillbaka runt 9 på kvällen.

De här dagarna ger något alldeles extra i djupinlärningen, det är då synergieffekten slår till, 2 + 2= 8, och jag känner att detta kan jag göra för att minska lidande!

Har nu lämnat in “tenta” nr fem, om illamående och hur/varför vill jag förbättra omvårdnaden kring illamående i livets slutskede? Utvärdera blev nyckelordet, utvärdera genom skattningsinstrument och journalföring!

Har många poäng i Pallitaiv vård sedan tidigare , har bl.a, också läst detta från Universitetet i Örebro, en jättebra distanskurs jag gick förra året.

Hoppar nu på Specialistutbildning i Vård av Äldre via Högskolan i Kalmar, så den går omlott med den i Göteborg, men har fått lite studielediga dagar från arbetsgivaren, helt underbart. Jobba och plugga!Julen

Livet Posted on Sat, January 07, 2012 13:17:48

Att vara mitt i livet är något alldeles speciellt.

När minstingen är stor och flyttar hemifrån, är duktig, klara allt själv och dessutom nästan alltid glad kan jag inte låta bli att förundras. Det känns så bra och samtidigt måste jag vårda mig själv och ta vara på Anette, inte bara mamma nu! Att ha en underbar man då är något som ger livsgjädje och ta vara på vår tid mitt i livet

Nu är julen snart slut och vi har diskuterat alla dessa föreställningar alla har om julen, allt ska vara perfekt, rent, god mat, fina julklappar och alla ska vara glada….men varför det? Julen är som alla andra dagar som flyter förbi, gör något av dagarna annars finns de inte alls kvar.

Tack för en härlig jul i år igen!